วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
แห่เทียนวันเข้าพรรษา


ไหว้ครู ปี 53