วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ผลงานนักเรียนที่ชื่นชอบ นักเรียนทำขนม บัวดอก โครงงานอาชีพ สู่เศรษฐกิจพอเพียง