วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แห่เทียนพรรษา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2552


มีกิจกรรมแห่เทียรพรรษาของตำบลบางเหรียง ทางโรงเรียนได้ร่วมขบวนแห่ด้วยเริ่มจากโรงเรียนวัดราษฎร์อุปภัมภ์แห่ไปสมโภชที่โรงเรียนบ้านคลองช้าง ภาคกลางคืนมีการแสดงของนักเรียนทั้งสองโรงเรียนและผู้สูงอายุและแม่บ้าน มีการประกวดการตกแต่งเทียนสวยงาม เทียนหมู่ที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ไหว้ครู
วันที่ 11 มิถุนายน 2552 เป็นวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2552

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2552